Η ζύμωση γαλακτικού οξέος παράγει αιθανόλη

Η ζύμωση γαλακτικού οξέος παράγει αιθανόλη;

Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης με γαλακτικό οξύ, η γλυκόζη μετατρέπεται σε αιθανόλη. Η χρήση ενός μείγματος αμύλου και γλυκόζης είναι ένας τρόπος για να προκληθεί αυτή η διαδικασία. Εναλλακτικά, τα σάκχαρα μπορούν να μείνουν στο μούστο για περαιτέρω ζύμωση, δίνοντας αιθανόλη. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα μετατροπής της γλυκόζης σε αιθανόλη. Αυτό το άρθρο θα συζητήσει επίσης την παραγωγή γαλακτικού κατά τη ζύμωση γαλακτικού οξέος. Και αν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε το αλκοολούχο ποτό σας, φροντίστε να ανατρέξετε στον οδηγό μας για τη διαδικασία.

ζύμωση με γαλακτικό οξύ παράγει αιθανόλη

Η αιθανόλη παράγεται κατά τη ζύμωση με γαλακτικό οξύ. Το άμυλο ζυμώνεται για να παράγει γαλακτικό οξύ, το οποίο είναι ο πρωταρχικός μεταβολίτης. Ο δεύτερος μεταβολίτης, η αιθανόλη, παράγεται όταν τα βακτήρια χρησιμοποιούν γλυκόζη για να διασπάσουν το άμυλο. Χρησιμοποιώντας ένα μείγμα γλυκόζης και αμύλου ως υπόστρωμα, τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος μπορούν να μετατρέψουν το άμυλο σε αιθανόλη. Το αποτέλεσμα είναι ένα διαυγές, αλκοολούχο ποτό που είναι φυσικό και νόστιμο.

Τα ένζυμα που είναι υπεύθυνα για αυτή τη διαδικασία περιλαμβάνουν γαλακτική αφυδρογονάση, πυροσταφυλική αποκαρβοξυλάση και αλκοολική αφυδρογονάση. Η ζύμωση του γαλακτικού οξέος σε ένα δοχείο ζύμωσης μπορεί να παράγει αιθανόλη και γαλακτικό ως υποπροϊόντα. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή μπύρας, κρασιού και τυριού. Είναι επίσης χρήσιμο για την παραγωγή ψωμιού, ξυδιού και μπύρας.

Όταν η γλυκόζη είναι το μοναδικό υπόστρωμα για τη ζύμωση της αιθανόλης, τα μικρόβια που επιλέγονται για την παραγωγή αιθανόλης τείνουν να αναπτύσσονται σε χαμηλότερο pH. Παράγουν άλλα οξέα που μπορούν να πυροδοτήσουν την παραγωγή αιθανόλης κατά τη διαδικασία της ζύμωσης. Τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος μειώνουν το pH σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, το οποίο αναστέλλει την ανάπτυξη οποιωνδήποτε άλλων οργανισμών. Οι παραγωγοί αιθανόλης μπορούν να επιβιώσουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα pH, εφόσον η τροφή περιέχει αρκετή γλυκόζη για να διατηρήσει την ανάπτυξή τους.

Η ζύμωση γαλακτικού οξέος συμβαίνει στα μυϊκά κύτταρα όταν δεν υπάρχει επαρκές οξυγόνο για αερόβια αναπνοή. Το γαλακτικό οξύ συσσωρεύεται στα μυϊκά κύτταρα κατά τη διάρκεια της άσκησης, με αποτέλεσμα μυϊκό πόνο. Το γαλακτικό οξύ που παράγεται στα μυϊκά κύτταρα στη συνέχεια μεταφέρεται στο ήπαρ, όπου μετατρέπεται ξανά σε πυροσταφυλικό και υποβάλλεται σε επεξεργασία στις υπόλοιπες αντιδράσεις της κυτταρικής αναπνοής. Η διαδικασία είναι παρόμοια με την αερόβια αναπνοή, εκτός από το ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα υποπροϊόν, όχι το κύριο προϊόν.

Η ζύμωση αλκοόλης είναι μια βιολογική αντίδραση όταν οι μικροοργανισμοί διασπούν σάκχαρα όπως η γλυκόζη και η φρουκτόζη. Σε αυτή τη διαδικασία, το γαλακτικό μετατρέπεται σε αιθανόλη και διοξείδιο του άνθρακα. Εκτός από την αιθανόλη, η ζύμωση του γαλακτικού οξέος είναι αναερόβια και συμβαίνει σε ζωικά κύτταρα και βακτήρια. Όταν τα βακτήρια και η μαγιά συνδυάζονται, παράγουν αλκοόλ. Αλλά η αιθανόλη δεν είναι η μόνη ουσία που προέρχεται από αυτή τη διαδικασία.

Η ζύμωση γαλακτικού οξέος χρησιμοποιείται επίσης στη γαλακτοβιομηχανία για την παραγωγή τυριού και γιαουρτιού. Η ζύμωση αλκοόλ χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί ένα ένζυμο που ονομάζεται γαλακτική αφυδρογονάση. Τα προϊόντα που προκύπτουν εξαρτώνται από τα εμπλεκόμενα ένζυμα. Για παράδειγμα, η πυροσταφυλική καρβοξυλάση και η γαλακτική αφυδρογονάση απαιτούνται για την παραγωγή αιθανόλης.

Κατά τη διαδικασία της ζύμωσης, το πυροσταφυλικό (προϊόν της γλυκόλυσης) μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ. Ο οργανισμός χρειάζεται ένα σάκχαρο που ονομάζεται φωσφορική γλυκεραλδεΰδη (GAP) για να παράγει γαλακτικό οξύ. Πρέπει επίσης να έχει NADH σε μη ανηγμένη μορφή για να πραγματοποιήσει γλυκόλυση. Η διαδικασία απαιτεί επίσης ένα περιβάλλον χωρίς οξυγόνο επειδή τα βακτήρια δεν μπορούν να παράγουν γαλακτικό οξύ χωρίς NAD.

ζύμωση του γαλακτικού οξέος μετατρέπει τη γλυκόζη σε ενέργεια

Για να διατηρηθεί το σώμα να λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο, οι μύες μας εμπλέκονται στη διαδικασία της ζύμωσης γαλακτικού οξέος. Αυτή η διαδικασία παράγει γαλακτικό οξύ και NAD+, τα οποία ανακυκλώνονται για να επιτρέψουν τη μετατροπή περισσότερης γλυκόζης σε ATP. Αυτή η διαδικασία βοηθά επίσης στην προστασία των κυττάρων μας κατά τη διάρκεια έντονης δραστηριότητας, απελευθερώνοντας γαλακτικό οξύ για να τα προστατεύσει από το θάνατο κατά την υποοξυγόνωση. Η συσσώρευση γαλακτικού οξέος στους μύες μας μπορεί να οδηγήσει σε πόνους και πόνους αργότερα.

Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως ζύμωση γαλακτικού οξέος και συμβαίνει μέσα στα ζωικά κύτταρα. Χρειάζονται δύο στροφές για να διασπαστεί ένα μόριο γλυκόζης, σχηματίζοντας γαλακτικό οξύ. Εάν η γλυκόζη δεν ήταν διαθέσιμη, θα μετατρεπόταν σε πυροσταφυλικό, τον δεύτερο δέκτη ηλεκτρονίων στον κύκλο του Krebs. Όταν η γλυκόζη μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ, γίνεται η κύρια πηγή ATP στα κύτταρα. Η ζύμωση με γαλακτικό οξύ αναπληρώνει επίσης το κυτταρικό ΝΑ που απαιτείται για την αντίδραση πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης που προηγείται των σταδίων παραγωγής ΑΤΡ. Διαφορετικά, δεν θα ήταν δυνατός ο πλήρης μεταβολισμός της γλυκόζης μέσω αερόβιας αναπνοής και θα παρήγαγε γαλακτικό οξύ.

Αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με την αλκοολική ζύμωση, αλλά η ζύμωση με γαλακτικό οξύ δεν παράγει ένα απόβλητο προϊόν διοξειδίου του άνθρακα. Σε αερόβιες συνθήκες, το οξυγόνο είναι ο τελικός δέκτης ηλεκτρονίων. Η ζύμωση, από την άλλη, δεν απαιτεί οξυγόνο. Αντίθετα, χρησιμοποιεί το NADH ως φορέα ηλεκτρονίων. Στη συνέχεια μειώνει το πυροσταφυλικό σε γαλακτικό οξύ. Η διαδικασία της ζύμωσης του γαλακτικού οξέος είναι ευεργετική για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Το γαλακτικό οξύ παράγεται φυσικά από διάφορα κύτταρα και βακτήρια στο πεπτικό σύστημα. Τα τρόφιμα που δεν μπορούν να παραχθούν με άλλες μεθόδους παρασκευάζονται με ζύμωση με γαλακτικό οξύ. Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση έχουν μια πικάντικη γεύση και περιέχουν προβιοτικά. Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση έχουν οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του πεπτικού συστήματος και της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος. Εκτός από την ικανότητά του να συντηρεί τα τρόφιμα, ένα γαλακτικό οξύ είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της ζωής μας.

Η γλυκόλυση είναι μια διαδικασία που διασπά τη γλυκόζη σε πυροσταφυλικό και γαλακτικό. Σε αυτή τη διαδικασία, ένα μεμονωμένο μόριο γλυκόζης γίνεται δύο πρόδρομοι πυροσταφυλικού άλατος 6-ανθράκων, και στη συνέχεια μετατρέπεται σε δύο μόρια NADH. Το μόριο πυροσταφυλικού άλατος αποπρωτονιώνεται και μετατρέπει το NADH σε NAD+. Η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται έξι όρους για να παραχθεί γλυκόζη.

Η ζύμωση με γαλακτικό οξύ παράγει γαλακτικό

Η αλκοολική ζύμωση παράγει μόρια διοξειδίου του άνθρακα και αιθυλίου ή αιθανόλης. Η μαγιά είναι μια κοινή πηγή τόσο γαλακτικού οξέος όσο και αλκοόλ. Οι ζύμες είναι ουσιαστικά αερόβιοι οργανισμοί που αναπτύσσονται επίσης ως προαιρετικά αναερόβια. Το γαλακτικό οξύ και η αλκοόλη είναι υποπροϊόντα της ζύμωσης σε ζωικούς ιστούς και φυτά. Αυτό το άρθρο θα συζητήσει τη διαδικασία ζύμωσης και θα εξηγήσει πώς διαφέρουν οι δύο διαδικασίες.

Η διαδικασία πραγματοποιείται από ορισμένα βακτήρια που ζουν σε ζωικά κύτταρα και ορισμένα βακτήρια. Τα βακτήρια παράγουν γαλακτικό όταν αποικοδομούν το πυροσταφυλικό χρησιμοποιώντας ηλεκτρόνια που μεταφέρονται από το NADH. Η ζύμωση με γαλακτικό οξύ δεν παράγει διοξείδιο του άνθρακα και είναι παρόμοια με την αλκοολική ζύμωση. Αλλά σε αντίθεση με τη ζύμωση αλκοόλης, η ζύμωση γαλακτικού οξέος παράγει γαλακτικό αντί για CO2.

Η διαδικασία είναι σημαντική για τα ανθρώπινα μυϊκά κύτταρα. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή ATP όταν η αερόβια αναπνοή δεν είναι επαρκής. Η ζύμωση συμβαίνει όταν τα μυϊκά κύτταρα δεν μπορούν να λάβουν αρκετό οξυγόνο μέσω της αερόβιας αναπνοής. Μια διαδικασία γνωστή ως ζύμωση γαλακτικού οξέος αντικαθιστά αυτό το στάδιο μετατρέποντας το πυροσταφυλικό σε γαλακτικό οξύ. Τόσο το γαλακτικό οξύ όσο και το πυροσταφυλικό μετατρέπονται ξανά σε πυροσταφυλικό από το ήπαρ. Το σώμα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τόσο γαλακτικό οξύ όσο και πυροσταφυλικό ως πηγές ενέργειας.

Η διαδικασία ζύμωσης γαλακτικού οξέος είναι παρόμοια με τη διαδικασία αλκοολικής ζύμωσης, με τη διαφορά ότι δεν απαιτεί θερμότητα. Εκτός από την παραγωγή γαλακτικού οξέος, ανακυκλώνει επίσης το NADH σε NAD+. Αυτή η διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των LAB. Ένα καλό παράδειγμα είναι ότι η ζύμωση συμβαίνει στα ανθρώπινα κύτταρα και είναι παρόμοια με τη ζύμωση στη ζύμη. Αυτή η διαδικασία έχει επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσει αιθυλική αλκοόλη και αιθανόλη.

Η ζύμωση γαλακτικού οξέος μπορεί να συμβεί στα μυϊκά κύτταρα όταν το οξυγόνο είναι σπάνιο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της άσκησης όταν τα μυϊκά κύτταρα έχουν εξαντληθεί. Για το λόγο αυτό, κάποτε πιστευόταν ότι το γαλακτικό προκαλεί πόνο μετά την άσκηση. Τελικά, το γαλακτικό οξύ που παράγεται από τα μυϊκά κύτταρα ταξιδεύει μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στο ήπαρ, όπου μετατρέπεται ξανά σε πυροσταφυλικό, το οποίο χρησιμοποιείται για τις υπόλοιπες αντιδράσεις της κυτταρικής αναπνοής.

Τα ένζυμα που εμπλέκονται στη ζύμωση του γαλακτικού οξέος παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή του. Τα ένζυμα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή γαλακτικού είναι η πυροσταφυλική καρβοξυλάση και η γαλακτική αφυδρογονάση. Άλλα προϊόντα της διαδικασίας περιλαμβάνουν οξικά, διοξείδιο του άνθρακα, αέριο υδρογόνο και αιθανόλη. Αυτά είναι προϊόντα ζύμωσης γαλακτικού οξέος, αλλά είναι πολύ διαφορετικά από την αλκοολική ζύμωση. Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ψωμιού, κρασιού και μπύρας.

Η ζύμωση με γαλακτικό οξύ χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολλών προϊόντων που δεν μπορούν να παραχθούν με καμία άλλη μέθοδο. Ενώ ο Lactobacillus είναι το πιο κοινό εμπορικό γένος βακτηρίων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή γαλακτικού οξέος, οι ζυμομύκητες μπορούν επίσης να εκτελέσουν αυτή τη διαδικασία ζύμωσης. Χρησιμοποιείται επίσης στην παραγωγή γιαουρτιού και ξινολάχανου. Αυτή η διαδικασία έχει πολλά οφέλη για τα τρόφιμα, την υγεία και το περιβάλλον. Εάν έχετε μια διαδικασία ζύμωσης στην κουζίνα σας, ελέγξτε τα συστατικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *